¿Cómo Participar en ARGALICA 2018?

Desde hoxe está dispoñible o envío de inscricións para solicitar a 27ª edición de ARGÁLICA, a Mostra de Artesanía de Cangas do Morrazo.

Este ano a feira desenvolverase durante os mellores días do verán cangués, desde o 13 de xullo ao 31 de xullo. O lugar elixido para montar a feira foi o paseo da Alameda Nova en lugar do Paseo Marítimo que utilizamos os últimos anos.

Están publicadas as bases da feira e a solicitude online para quen queira asistir. Alí poderán ver os prezos das casetas e as diversas formas de participación.

A colaboración e a planificación co concello, en especial coa Concellería de Comercio e Desenvolvemento Local, está a ser esencial na organización de Argálica, xa que hai cousas que requiren reserva con moitos meses de antelación, é o caso da Sala de Exposicións da Capela do Hospital que utilizaremos para o Salón da Peza Única.

As bases para participar no IV Salón da Peza Única publicarémolas nos próximos días

Desde hoy está disponible el envío de inscripciones para solicitar la 27ª edición de ARGÁLICA, la Muestra de Artesanía de Cangas do Morrazo.

Este año la feria se desarrollará durante los mejores días del verano cangués, desde el 13 de julio al 31 de julio. El lugar elegido para montar la feria ha sido el paseo de la Alameda Nueva en lugar del Paseo Marítimo que utilizamos los últimos años.

Están publicadas las bases de la feria y la solicitud online para quien quiera asistir. Allí podrán ver los precios de las casetas y las diversas formas de participación.

La colaboración y la planificación con el ayuntamiento, en especial con la Concejalía de Comercio y Desarrollo Local, está siendo esencial en la organización de Argálica, ya que hay cosas que requieren reserva con muchos meses de antelación, es el caso de la Sala de Exposiciones de la Capela do Hospital que utilizaremos para el Salón de la Pieza Única.

Las bases para participar en el IV Salón de la Pieza Única las publicaremos en los próximos días.